Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_5a18_0.MAI' (Errcode: 13 "Permission denied")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `lUUYsfTq_options`

Google Chrome - Website download phần mềm miễn phí nhanh nhất

Download ABC Birthday Reminder 3.7 – Phần mềm tạo ghi nhớ sự kiện -tai

Đánh giá Các phiên bản Download ABC Birthday Reminder – Phần mềm tạo ghi nhớ sự kiện Trần Văn Việt  cập nhật: 11/08/2020 ABC Birthday Reminder là phần mềm tạo ghi nhớ sự kiện nhanh chóng, hiệu quả. Nó lưu lại những cuộc hop, sinh nhật…, với nhiều màu gán cho từng công việc riêng biệt. … Đọc tiếp

Download A43 File Management Utility 3.90 – Quản lý, sắp xếp file, thư

Đánh giá Các phiên bản Download A43 File Management Utility – Quản lý, sắp xếp file, thư mục Lê Thị Thuỷ  cập nhật: 26/08/2013 A43 File Management Utility (AMU) là một công cụ quản lý sắp xếp tất cả các tập tin cũng như thư mục trên máy tính của bạn một cách gọn gàng ngăn … Đọc tiếp

Download A43 File Management Utility 3.90 – Quản lý, sắp xếp file, thư

Đánh giá Các phiên bản Download A43 File Management Utility – Quản lý, sắp xếp file, thư mục Lê Thị Thuỷ  cập nhật: 26/08/2013 A43 File Management Utility (AMU) là một công cụ quản lý sắp xếp tất cả các tập tin cũng như thư mục trên máy tính của bạn một cách gọn gàng ngăn … Đọc tiếp

Download A43 File Management Utility 3.90 – Quản lý, sắp xếp file, thư

Đánh giá Các phiên bản Download A43 File Management Utility – Quản lý, sắp xếp file, thư mục Lê Thị Thuỷ  cập nhật: 26/08/2013 A43 File Management Utility (AMU) là một công cụ quản lý sắp xếp tất cả các tập tin cũng như thư mục trên máy tính của bạn một cách gọn gàng ngăn … Đọc tiếp

Download A PDF Watermark 4.1.0 – Tạo ghi chú trên file PDF -taimienphi

Đánh giá Các phiên bản Download A PDF Watermark – Tạo ghi chú trên file PDF Nguyễn Cảnh Nam  cập nhật: 12/08/2020 A-PDF Watermark là phần mềm tạo những ghi chú trong tài liệu PDF. Bạn có thể thêm các hình mờ vào tài liệu. Đồng thời giúp chèn số trang vào các vị trí khác … Đọc tiếp

Download 8StartButton 2.7.0 – Đóng, mở các thư mục nhanh chóng -taimie

Bài viết liên quan Cách tùy chỉnh thư mục trên Linux với Folder Color Folder Color là tiện ích mở rộng cho trình quản lý các file Linux, cho phép người dùng có thể tùy chỉnh các thư mục trên Linux nhanh chóng như thay đổi giao diện các thư mục riêng lẻ, thêm các … Đọc tiếp

Download 8oot Logo Changer 1.2.09 – Thay đổi logo khởi động cho Window

Đánh giá Các phiên bản Download 8oot Logo Changer – Thay đổi logo khởi động cho Windows 8/8.1 Thu Hà  cập nhật: 05/06/2015 8oot Logo Changer có thể nói là một trong những ứng dụng tiên phong trong việc thiết lập thay đổi logo khi boot Windows 8/8.1 với cách thức hoạt động thực sự có … Đọc tiếp

Download 7 PDF Split And Merge 2.3.0.168 – Cắt và ghép nối File PDF -t

Đánh giá Các phiên bản Download 7 PDF Split And Merge – Cắt và ghép nối File PDF Nguyễn Sang  cập nhật: 11/08/2020 7 PDF Split And Merge hỗ trợ người dùng cắt và ghéo nối các tập tin PDF, tách những trang không cần thiết ra khỏi tập tin hoặc phân chia trang chẵn lẽ … Đọc tiếp

Download 6 kỹ năng giới thiệu để biến người nghe thành khách hàng (Sác

Đánh giá Các phiên bản Download 6 kỹ năng giới thiệu để biến người nghe thành khách hàng – Nghệ thuật nói chuyện, giao tiếp Trần Văn Việt  cập nhật: 30/03/2018 6 kỹ năng giới thiệu để biến người nghe thành khách hàng trình bày cho bạn 6 kỹ năng để giao tiếp thành công, cuốn … Đọc tiếp

Download 4Videosoft iPod Manager 6.0 – Sao lưu dữ liệu iPod vào máy tí

Đánh giá Các phiên bản Download 4Videosoft iPod Manager – Sao lưu dữ liệu iPod vào máy tính Diệu Hương Giang  cập nhật: 16/04/2019 4Videosoft iPod Manager là phần mềm quản lý iPod. Nó cho phép sao lưu các file video/audio của iPod sang máy tính với tốc độ nhanh. Đồng thời cho phép và nhập … Đọc tiếp